เว็บ เฉพาะ psu.ac.th

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ค.บ.ม.)

ปฏิทินงานบริหารงานบุคคลกองการเจ้าหน้าที่กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล(ค.บ.ม.)
ประจำปี พ.ศ.2558

ครั้งที่
กำหนดวันประชุม
สถานที่ประชุม
หมายเหตุ
-
-
-
-
-
-
-.
-
-
-
อังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน 2558
-
-

ปฏิทินงานบริหารงานบุคคลกองการเจ้าหน้าที่กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล(ค.บ.ม.)
ประจำปี พ.ศ.2557

ครั้งที่
กำหนดวันประชุม
สถานที่ประชุม
หมายเหตุ
-
-
-
-
-
ประชุมสภาวันเสาร์ ที่ 5 ก.ค.
-
-
-
ประชุมสภาวันเสาร์ ที่ 5 ก.ค.
-

 

ปฏิทินงานบริหารงานบุคคลกองการเจ้าหน้าที่กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล(ค.บ.ม.)
ประจำปี พ.ศ.2556


ครั้งที่
กำหนดวันประชุม
สถานที่ประชุม
หมายเหตุ
-
-
-
-
-
เชิญร่วมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 21
-
เลื่อนจาก 12 ก.ย 56 เนื่องจากตรงกับการจัดประชุมด้านยางพารา
-
-

 

ปฏิทินงานบริหารงานบุคคลกองการเจ้าหน้าที่กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล(ค.บ.ม.)
ประจำปี พ.ศ.2555


ครั้งที่
กำหนดวันประชุม
สถานที่ประชุม
หมายเหตุ
-
ประชุมสภามหาวิทยาลัย
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555
-
-
-
-
-
-
-
7-9 พ.ย.55 วิทยาเขตภูเก็ต
จัดงาน "ม.อ.ภูเก็ตวิจัย"